NHẬT KÝ NGÀY CƯỚI

QUYỀN RIÊNG TƯ KHI SỬ DỤNG WEBSITE NHẬT KÝ NGÀY CƯỚI

 

01. Đối với việc quản trị dữ liệu.

Nhật Ký Ngày Cưới cam kết bảo sẽ mật toàn bộ dữ liệu cá nhân của người dùng khi họ tham gia website Nhật Ký Ngày Cưới phù hợp với qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các thủ tục pháp lý có liên quan. Nội dung của QUYỀN RIÊNG TƯ đề cập đến những chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Page) và nêu tóm lược các thông tin mà chúng tôi sẽ thu thập được thông qua website Nhật Ký Ngày Cưới, cũng như cách thức chúng tôi sử dụng và quản lý các thông tin này.

 

Trong  nội dung của QUYỀN RIÊNG TƯ, còn đề cập đến các quyền lợi mà bạn sẽ được hưởng liên quan đến việc bảo mật thông tin, dữ liệu và cung cấp cho bạn cách thức để liên lạc với chúng tôi trong những trường hợp cần thiết.

 

02. Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng thông tin cá nhân.

2.1 Chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu nào của và lý do tại sao chúng tôi thu thập?

Khi đề cập đến từ “Thông tin cá nhân”, website Nhật Ký Ngày Cưới muốn làm rõ với bạn đó là những thông tin được cung cấp bắt nguồn từ chính bạn, các thông tin này có thể giúp nhận dạng chính xác bạn là ai đồng thời qua đó mang đến những tin tức, thông báo phù hợp nhất dành cho bạn. Cụ thể hơn, những thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn bao gồm: họ tên / tên riêng, địa chỉ, số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính và vai trò của bạn trong ngày cưới, cũng có thể bao gồm nhiều thông tin khác nữa như phong cách ngày cưới ưa thích,v.v ….

 

Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng website Nhật Ký Ngày Cưới sẽ không chủ ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn nếu mục đích của bạn chỉ là tham quan website Nhật Ký Ngày Cưới, ngoại trừ trong trường hợp bạn tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân đến chúng tôi thông qua việc truy cập vào website Nhật Ký Ngày Cưới, điều đó mang ý nghĩa bạn biết rõ ràng website Nhật Ký Ngày Cưới có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và chúng tôi đã được bạn xác nhận cho phép chúng tôi quyền sử dụng thông tin này.

 

Website Nhật Ký Ngày Cưới sử dụng thông tin có mục đích. Những mục đích cụ thể nhằm sử dụng thông tin như sau:

 

2.2 Trả lời thắc mắc của bạn.

Ở những phần nào mà bạn có ghi thông tin cá nhân nhằm mục đích hỏi tư vấn những thắc mắc (Ví dụ, về công ty, về thể lệ chương trình, cách tham gia, hoặc dịch vụ bất kỳ của công ty, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu bạn cung cấp nhằm mục đích giải đáp những thắc mắc của bạn. Trong một vài trường hợp, nếu thấy cần thiết chúng tôi sẽ chia sẻ quyền sử dụng những chi tiết dữ liệu cá nhân bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc Nhật Ký Ngày Cưới, hoặc với Nhà khai thác dữ liệu như được định nghĩa tại mục 2.3 dưới đây:

 

2.3 Các nội dung tiếp thị bán hàng trực tiếp trong tương lai.

Ở những phần bạn chọn lựa thông tin muốn nhận đọc, chúng tôi sẽ gởi đến bạn thông tin hoặc những nội dung chào mời tham gia về một sản phẩm / hoặc một dịch vụ bất kỳ của website Nhật Ký Ngày Cưới mà chúng tôi tin chắc bạn quan tâm đến. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi có thể sử dụng chung dữ liệu của bạn hoặc chuyển đi các công ty khác thuộc Nhật Ký ngày Cưới, với đảm bảo là những công ty này đã qua quá trình chọn lựa một cách cẩn trọng, là các công ty có thể gởi đến bạn thông tin / hoặc nội dung chào mời tham gia một sản phẩm / hoặc một dịch vụ bất kỳ của công ty họ, theo nội dung trình bày cụ thể tại thời điểm chúng tôi thu nhập dữ liệu cá nhân bạn. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào, bạn đều có thể hủy không đăng ký nhận thông tin nữa trong mục chọn lựa trong những lần truy nhập thông tin kế tiếp.

 

03. Đối với việc xử lý dữ liệu.

Sẽ có lúc website Nhật Ký Ngày Cưới hợp đồng với bên thứ ba để khai thác hoặc phân tích dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ website Nhật Ký Ngày Cưới, bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn. Những nhà cung cấp và các bên thứ ba này đã có hợp đồng ràng buộc nghĩa vụ không được phép sử dụng thông tin cá nhân bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà website Nhật Ký Ngày Cưới chỉ định.

 

04. Đối với vấn đề an ninh mạng.

Chúng tôi thực hiện một số biện pháp ngăn ngừa hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ yêu cầu Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Tất cả mọi thông tin cá nhân nhằm giúp nhận dạng rõ cá nhân bạn sẽ được khai thác xử lý theo qui trình nghiêm ngặt nhằm ngăn cản các hình thức trái phép trong khai thác xử lý, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin cá nhân sai mục đích. Tuy nhiên, website Nhật Ký Ngày Cưới có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp do luật qui định, do nhu cầu nghiên cứu có cam kết bảo mật hoặc theo yêu cầu của tòa án.

 

05. Đối với quyền lợi của bạn khi tham gia website Nhật Ký Ngày Cưới.

5.1 Cho khai thác sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà trước đó bạn đã đồng ý;  

5.2 Yêu cầu chỉnh sửa đúng các thông tin cá nhân bị sai lệnh mà website Nhật Ký Ngày Cưới hiện đang lưu giữ.

 

06. Các địa chỉ liên hệ với Nhật Ký Ngày Cưới

Nếu bạn có ý muốn đưa ra những ý kiến có liên quan đến tính bảo mật dữ liệu, hoặc thảo luận hình thức thực hiện liên quan đến quyền lợi hợp pháp của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi: Địa chỉ email: info@nhatkyngaycuoi.vn

 

BQT

http://nhatkyngaycuoi.vn

NHẬT KÝ NGÀY CƯỚI , phát triển bởi VINASOFT.