NHẬT KÝ NGÀY CƯỚI

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE NHẬT KÝ NGÀY CƯỚI

 

Chúng tôi lưu ý với các bạn rằng: Nếu bạn sử dụng website Nhật Ký Ngày Cưới dưới bất kỳ hình thức nào, như bạn là nhà cung cấp hay là Cô Dâu Chú Rể, đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website này.

 

01. Trách nhiệm của người sử dụng:

Khi truy cập vào website Nhật Ký Ngày Cưới, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. Nhật Ký Ngày Cưới và các bên đối tác khác không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp; những thất thoát, tổn hao chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập website Nhật Ký Ngày Cưới hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại bạn gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác; đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm…

 

02. Về nội dung trên website Nhật Ký Ngày Cưới:

Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực, tự nguyện. Nhật Ký Ngày Cưới không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả gây ra liên quan đến việc bạn sử dụng nội dung trên website Nhật Ký Ngày Cưới. Chúng tôi có nhiệm vụ và sẽ luôn cố gắng để cập nhật thường xuyên các nội dung trên website, nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng tất cả các thông tin đó là mới nhất, chính xác và đầy đủ nhất.

 

03. Về bản quyền:

Nhật Ký Ngày Cưới là chủ sở hữu của website Nhật Ký Ngày Cưới. Việc chỉnh sửa website Nhật Ký Ngày Cưới, cập nhật và thay đổi bất kỳ nội dung nào thuộc về thẩm quyền của Nhật Ký Ngày Cưới. Bất kỳ chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong website Nhật Ký Ngày Cưới này vì bất kì mục đích nào đều được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của Nhật Ký Ngày Cưới.

 

04. Về việc sử dụng thông tin:

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên website Nhật Ký Ngày Cưới này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Nhật Ký Ngày Cưới như bản tin nóng, chương trình khuyến mại qua email. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trừ Nhật Ký Ngày Cưới và các trường hợp mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào những trang web khác (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và/ hoặc theo yêu cầu bởi luật pháp. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

 

05. Về việc tải dữ liệu:

Nếu bạn tải về máy những phần mềm hoặc hình ảnh từ website Nhật Ký Ngày Cưới, thì phần mềm và các dữ liệu tải vẫn sẽ thuộc bản quyền của Nhật Ký Ngày Cưới. Bạn được phép sử dụng nhưng không được sở hữu những phầm mềm đã tải và cũng không được phép bán, phân phối lại, hay bẻ khóa phần mềm …

 

06. Thay đổi nội dung:

Nhật Ký Ngày Cưới giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ thông tin vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

 

07. Liên kết với các trang web khác:

Mặc dù trang web này có thể được liên kết với những trang web khác, nhưng Nhật Ký Ngày Cưới không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sát nhập với những trang đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào website Nhật Ký Ngày Cưới bạn phải hiểu và chấp nhận rằng Nhật Ký Ngày Cưới không thể kiểm soát tất cả những trang web liên kết với trang web của Nhật Ký Ngày Cưới và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang web liên kết đó.

 

08. Đưa thông tin lên website Nhật Ký Ngày Cưới:

Bạn không được đưa lên hoặc chuyển tải lên website Nhật Ký Ngày Cưới tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Nhật Ký Ngày Cưới và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý website Nhật Ký Ngày Cưới không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên website Nhật Ký Ngày Cưới. Nhật Ký Ngày Cưới có toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định trên.

 

09. Luật áp dụng:

Mọi hoạt động phát sinh từ website Nhật Ký Ngày Cưới sẽ phải tuân thủ theo quy định của luật pháp Việt Nam.

– Tham khảo thêm Hướng dẫn sử dụng website Nhật Ký Ngày Cưới

 

BQT

http://nhatkyngaycuoi.vn

NHẬT KÝ NGÀY CƯỚI , phát triển bởi VINASOFT.