NHẬT KÝ NGÀY CƯỚI

MC TIỆC CƯỚI HOÀI NAM


Nhận dẫn chương trình tiệc cưới (nội thành thành phố Hồ Chí Minh) bằng ngôn ngữ Anh, Hoa (1.000.000 VND), tiếng Việt (500.000 VND)

  • Địa chỉ:
  • Email: King_myname2009@yahoo.com
  • Điện thoại: 0926322400

Đăng bởi admin

NHẬT KÝ NGÀY CƯỚI , phát triển bởi VINASOFT.